Ako a prečo pozmeniť nosný systém hamaky DD Superlight hammock | Doprírody.sk

outdoor
Ut 6 jún 2017
Whoopie slings umožňujú plynulé nastavenie vyšponovania hamaky. Netreba navyše viazať žiadne uzly.
No všimli ste si, že si whoopie slings v štandardnom poradí nosného systému (tree hugger, soft chackle karabína, whoopie sling pripevnený v tuneli hamaky)  vyžadujú o niečo väčšiu vzdialenosť medzi stromami? 
 
 
 
 
Hamaku bežne kotvím do výšky hrudníka. Na oboch koncoch sa snažím udržiavať 30° uhol. Keďže nepredpokladám, že človek bežne nosí na túlanie sa prírodou uhlomer, existuje jednoduchá pomôcka: ku koncu hamaky priložíme vystretý ukazovák. Ruku držíme vodorovne (na obrázku skontrolované aplikáciou v telefóne :) , bežne však stačí odhad ).
 
 
 
 
Ak sa vystretý palec tesne dotýka nosného lana, hamaka je napnutá práve v 30°uhle. Jej stred vychádza do výšky lákajúcej sadnúť si a priehyb umožňuje pohodlné diagonálne ležanie.
 
 
 
 
Na obrázku sú stromy vzdialené 5-6 krokov (jedna z kratších vzdialeností na kotvenie hamaky). Ak použijeme whoopie slingy štandardným spôsobom, dopadneme takto: 
 
 
Je to tým, že uhol na koncoch je príliš veľký. Ak by sme chceli mať hamaku napnutú v oveľa väčšom ako 30° uhle, kotviace body by museli byť oveľa vyššie a spali by sme už vo veľmi nepohodlnom banáne. 
 
 
Zdanlivú nevýhodu však vieme odstrániť veľmi jednoducho. Z hamaky vyvlečieme whoopie sling a miesto neho do tunela vložíme soft chackle karabínu. To nám umožní podľa potreby napnúť hamaku „na krátko“ priamo do tree huggera okolo stromu. 
 
 
Ak hamaku potrebujeme pripevniť na stromy vzdialenejšie od seba, nosný systém požívame nasledovne: líščou slučkou (salámový uzol) uchytíme fixné oko  whoopie slingu do tree huggera a do pohyblivého oka uchytíme amsteelovú soft chackle karabínu z hamaky. 
 
 
Aj keď sa whoopies dotiahnu na najmenšiu možnú dĺžku, každý z nich predĺži kotvenie hamaky o 40 cm.
 
 
Vďaka zámene dvoch členov systému (karabín a whoopie slingov) sa otvárajú nové možnosti používania, najmä ak stromy rastú priblízko. Podľa potreby si tak môžeme zvoliť, či whoopie slings zostanú ukryté vo vrecku, alebo jeden či oba použijeme. 
 
 
 
Presný návod, ako sa popasovať so zmenou nosného systému, nájdete v našom videu:
 

 
 
Máte ešte nejaké tipy, čo sme mohli vysvetliť podrobnejšie? Pýtajte sa pod článkom :)
 
 
 
 
 
 
 

Pridať nový komentár